Nieuws en achtergronden voor zzp'ers

Aandachtspunt voor zzp'ers en de aangifte-IB

         

Hoewel een aantal corona-uitkeringen belastingvrij zijn, dienen deze toch verwerkt te worden in de boekhouding.

Ondernemers die in 2020 gebruik hebben gemaakt van de

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

of de

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

of de

Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

dienen deze in hun jaarrekening op te nemen als baten. In de aangifte inkomstenbelasting wordt deze vervolgens weer afgetrokken van de belastbare winst.

Hiervoor vink je in de aangifte IB bij de ondernemingsgegevens het vakje "Vrijgestelde winstbestandelen" aan.

Wanneer de vraag aan de orde komt over de vrijgestelde winstbestanddelen, vul je de ontvangen bedragen in bij "Overige vrijgestelde winstbestanddelen".

Deel op Facebook     Deel op Twitter     Deel op LinkedIn