Nieuws en achtergronden voor zzp'ers

Zitten er eigenlijk voordelen aan de nieuwe kleineondernemersregeling?

         

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt vanaf 2020 gemoderniseerd, stelt de Belastingdienst. In de praktijk lijkt er echter sprake van afschaffing. De nieuwe KOR stelt kleine ondernemers voor dilemma’s die eerder niet speelden.

De huidige KOR biedt ondernemers die op jaarbasis minder dan 1883 euro aan omzetbelasting moeten afdragen een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van afdracht. Dat levert fiscaal voordeel op. De nieuwe KOR is eenvoudigweg een volledige vrijstelling van omzetbelasting voor ondernemers die op jaarbasis minder dan twintigduizend euro omzet draaien.

Het grote verschil is dat de oude KOR heel flexibel was en de nieuwe KOR niet. In de oude KOR kon je per jaar bekijken of er met de regeling voordeel was te behalen. Daarvoor hoefde de administratie niet te worden aangepast. De nieuwe KOR daarentegen dwingt ondernemers om vooraf te kiezen of zij wel of niet volledig vrijgesteld van omzetbelasting willen worden. Dat heeft grote gevolgen voor de administratie.

Met de nieuwe KOR moet je dus vooraf bepalen of je daarvoor in aanmerking wilt en kunt komen. Voor ondernemers die een omzet hebben van rond de twintigduizend euro per jaar is dat een lastige opgave. Je krijgt de status immers voor minimaal drie jaar. Zakt de omzet onder de twintigduizend euro, dan moet je wellicht een paar jaar wachten voordat de nieuwe KOR mag worden toegepast.

Aan de andere kant verliest de ondernemer bij de nieuwe KOR automatisch de vrijstelling zodra de omzet bòven de 20.000 euro komt. Vanaf dat moment moet de ondernemer direct weer btw gaan rekenen en voorbelasting administreren in de boekhouding. Met als gevolg dat de prijzen stijgen en de winst mogelijk daalt. Heb je bijvoorbeeld een webshop met een automatische boekhoudkoppeling, dan sta je voor de taak om het hele assortiment opnieuw te gaan beprijzen.

De oude, wérkelijk flexibele KOR bestaat straks niet meer. Wat er voor in de plaats komt, is niets meer dan een uitbreiding van de regels voor btw-vrijgestelde ondernemers. Ondernemers die reeds vrijgesteld waren, merken daar niets van. Maar de vele kleine ondernemers met een omzet van rond de twintigduizend euro zien zich straks genoodzaakt vooraf vergaande keuzes te maken, keuzes die zij onmogelijk kunnen overzien. De flexibiliteit van de nieuwe KOR pakt op deze manier in het nadeel van de ondernemer uit – met alle administratieve en commerciële gevolgen van dien.

Deel op Facebook     Deel op Twitter     Deel op LinkedIn