Nieuws en achtergronden voor zzp'ers

Vijf misverstanden van werknemers over zzp'ers

         

Niet alleen de overheid heeft kritiek op zzp'ers. Ook werknemers uiten vaak hun grieven. Deze zijn echter niet terecht.

Zzp'ers verdienen meer dan werknemers
Gemiddeld verdienen zzp'ers juist minder dan werknemers. Het modale jaarinkomen van werknemers ligt op ca 37,000 euro volgens het CPB. Het modale jaarinkomen van zzp'ers ligt op ca 25,500 euro.

Zzp'ers bieden geen continuïteit
Continuïteit voor wie? Voor de werknemer of het bedrijf? Continuïteit voor het bedrijf betekent tegenwoordig: inspelen op snelle veranderingen. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. Het omscholen van werknemers zal vaak meer tijd en geld kosten dan het aantrekken van goed ontwikkelde zzp'ers. In dat opzicht zijn zzp'ers juist een middel om continuïteit te bewerkstelligen.

Zzp'ers hebben geen hart voor de zaak
Er zijn werknemers met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en een geweldige inzet. Maar er zijn er ook die dat niet hebben. Hart hebben voor de zaak, klinkt mooi maar werknemers worden in eerste instantie ingehuurd om een bepaalde taak naar beste kunnen uit te voeren. Net als zzp'ers. Juist omdat zzp'ers niet op de loonlijst staan, zullen zij zich veel meer concentreren op de specifieke taak die zij aannemen.

Zzp'ers maken geen deel uit van het bedrijf
Er wordt vaak gezegd dat werknemers het belangrijkste kapitaal zijn van een bedrijf. Dat klopt om meerdere redenen niet. Voor het kapitaal van een bedrijf kijk je naar de balans. Werknemers staan nergens op de balans. Ook zijn zij geen mede-eigenaar. Werknemers worden ingehuurd door het bedrijf. Net als zzp'ers. Zelfs voor het bepalen van de goodwill wordt het personeel zeer beperkt of helemaal niet meegerekend. Het kan immers volgende week ontslag nemen.

Zzp'ers ondermijnen het pensioenstelsel
Zzp'ers dragen inderdaad niet bij aan het pensioenstelsel maar zij profiteren er ook helemaal niet van. Per saldo is het effect van zzp'ers op het pensioenstelsel nul. Indien de pensioenen alleen overeind gehouden kunnen worden als er steeds meer mensen bij komen, is er iets structureel mis met het stelsel en niet met de zzp'ers die daar niet aan meedoen.

Deel op Facebook     Deel op Twitter     Deel op LinkedIn